Nitrox-täytöt

Nitrox-kortitetuilla seuran jäsenillä on mahdollisuus ostaa seuralta nitroxia. Nitrox-täytöt suorittaa täyttöryhmä, jonka jäsenillä on gas blender-koulutus. Täytöt tehdään tilausten perusteella. Saatavilla olevat seokset ovat standardiseoksia EAN32 ja EAN36. Nitrox-täytöt eivät vaadi happipuhtaita pulloja.

Jos olet käynyt gas blender -kurssin ja haluat mukaan täyttörinkiin, ota yhteyttä Tapaniin (tapani.hook@me.com). Täyttöringin jäsenenä saat tehdä nitrox-täyttöjä omien aikataulujesi mukaisesti. 

Halutessasi nitroxia toimi seuraavasti:

 

•  Ota yhteyttä täyttöryhmän jäseneen ja sovi täytöstä. Lista täyttöryhmän jäsenistä on Maijalan ilmoitustaululla.
•   Jos pulloissa ei ole ennestään nitroxia, tyhjennä pullot ja sulje sen jälkeen venttiilit. Jätä kuitenkin tuplissa   välisilta auki.
•    Jätä pullot täyttöasemalle. Jos et halua jättää pullojasi, voit sopia pullojen tuomisesta täyttöaikana.
•    Merkitse pullot lapuilla. Kirjoita lappuun nimesi ja puhelinnumerosi lisäksi haluttu seos.
•    Pullojen täyttäjän on oltava paikalla kun pullot luovutetaan. Nitrox-seos analysoidaan omistajan toimesta ja pullot kuitataan vastaanotetuiksi.
•    Hinta vaihtelee seoksen ja pullokoon mukaan