Seuran uusi täyttöasema

1.9.2018

Maijala - seuran uusi täyttöasema Kaukajärvellä

 Kulkuovi ja nosto-ovi 

Maijalan kulkuovi avataan soittamalla numeroon 045 78769250, josta puheluun ei vastata, mutta oven lukko napsahtaa auki ja vihreä merkkivalo syttyy vahvistamaan, että ovi on auki. Viive oven aukipysymisessä on 15 sekuntia. Tänä aikana ovi tulee avata, muuten se sulkeutuu ja numeroon pitää soittaa uudestaan. Kulkuovesta kuljettuaan täyttäjä voi nostaa nosto-oven erillisestä ohjaimesta, josta se myös suljetaan. Nosto-ovessa ei ole erillistä lukitussalpaa tai -salpoja, sillä niitä ei ole siinä alun perin ollutkaan.

 Happihäkki

Happihäkin lukko avautuu samalla, kun kulkuoven lukko mikäli asiaosaisella on kulkuoikeus häppihäkkiin. Rele siis avaa lukon lukituksen, mutta lopullinen avaus tehdään vetämällä lukosta roikkuvasta vetimestä alaspäin. Mikäli vetäminen ei tapahdu viiveen keston aikana, pitää numeroon soittaa uudelleen.

 Kulkuoikeudet kulkuoveen

Kulkuoikeudet kulkuoveen on nyt annettu niille jäsenmaksunsa vuonna 2018 maksaneille, joilla oli kulkuoikeus Hankkion täyttöasemalle ja joilla oli puhelinnumero syötettynä Liiton jäsenrekisteriin. Numeron tallentaminen Liiton jäsenrekisteriin on ehdoton edellytys kulkuoikeuden saamiseksi. Liiton jäsenrekisteriä on verrattu Hankkion kulkuoikeuden omaavien tietokantaan ja kulkuoikeudet on poistettu niiltä, jotka eivät ole jäsenmaksuansa vuodelle 2018 maksaneet.

Kulkuoikeus happihäkkiin

Happihäkin kulkuoikeudet on annettu niille, jotka ovat maksaneet vuoden 2018 jäsenmaksunsa ja jotka olivat kulkuoikeuttaan vuonna 2017 käyttäneet.

 Kulkuoikeuden saaminen niille, joilla ei ole puhelinnumeroa Liiton rekisterissä

 Niillä, joilla ei ollut puhelinnumeroa Liiton rekisterissä, mutta joilla on ollut kulkuoikeus Hankkiolle, ei siis ole voitu antaa kulkuoikeutta Maijalaan. Jotta he sen saisivat, pitää heidän lisätä puhelinnumeronsa Liiton jäsenrekisteriin. Jokaisen jäsenen tulee itse tarkistaa, että hänen puhelinnumeronsa on rekisterissä. Jos se ei ole, pitää se sinne lisätä. Tästä on tehty oma erillinen ohje. Puhelinnumeron lisäämisen jälkeen he lähettävät sähköpostia mawe(ät)kolumbus.fi ja heille lisätään kulkuoikeus.

 Uusien jäsenien täyttökoulutus ja kulkuoikeuden saaminen jatkossa

 Edellytyksenä kulkuoikeuden saamiseen kulkuoveen on:

1)   Kalustomaksun maksaminen

2)   Jäsenmaksun maksaminen

3)   Täyttökoulutukseen osallistuminen

 

Täyttökoulutuksia uusille jäsenille tullaan järjestämään kuten ennenkin ja niistä tiedotetaan erikseen. Näihin voivat osallistua myös ne jäsenet, jotka eivät ole vielä saaneet täyttökoulutusta.

 

Kulkuoikeus maksaa 10 euroa/jäsen. Jatkossa täyttökoulutuksia tullaan järjestämään entiseen tapaan ja siinä yhteydessä annetaan koulutuksen käyneelle 10 euron maksulappu kulkuoikeuden suoritusta varten. Koulutuksen antaja kerää nimilistan koulutukseen osallistuneista ja toimittaa sen jollekin niistä henkilöistä, jotka ylläpitävät Maijalan kulkuoikeustietokantaa.

 

Edellytyksenä happihäkin kulkuoikeuden saamiselle on:

1)   Kalustomaksun maksaminen

2)   Jäsenmaksun maksaminen

3)   Täyttökoulutukseen osallistuminen

4)   Gas Blender-koulutus

5) Osallistuminen nitrox-täyttöaseman käyttökoulutukseen

 

Nitrox-täyttöaseman täyttökoulutuksia järjestetään tarpeen mukaan ja sellaista voi kysellä seuran sähköpostilistale tai Facebook-sivuilla. Osallistuminen nitrox-täyttöaseman käyttökoulutukseen on pakollinen käyttöoikeuden saamiseksi

 

Salainen numero

 

Mikäli jäsenellä on salainen numero, hänen pitää näppäillä numeron eteen koodi *31#, jotta järjestelmä tunnistaa sen. Luonnollisesti numero pitää olla syötetynä järjestelmään. Sen voi jättää henkilökohtaisesti, mikäli sitä ei halua tallentaa Liiton rekisteriin.

 

Vanhat tägit ja kulkuoikeus

 

Vanhat tägit tullaan keräämään pois. Ne voi palauttaa Maijalassa olevaan laatikkoon tai ämpäriin, jonne ne voi jättää käydessään täyttöasemalla. Ne voi myös hävittää omatoimisesti SER-romun mukana. Vanhat kulunvalvontalaitteet on hävitetty SER-romuna, joten vanhoilla kulkutägeillä ei ole mitään käyttöä. Tägeistä maksettua 10 euron panttia ei tulla palauttamaan, vaan se vaihdetaan Maijalan kulkuoikeuteen. Mikäli joku jäsen ei halua kulkuoikeutta Maijalaan ja haluaa palauttaa täginsä, pitää se palauttaa henkilökohtaisesti, joka palautuksen yhteydessä ottaa palauttajan nimen ja maksutiedot pantin palauttamista varten. Muulla tavalla toimien palautusta ei saa.