Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (Vapepa)

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (Vapepa) on koulutettujen auttajien verkosto, jonka jäseniä kutsutaan viranomaisten avuksi erilaisiin hälytystehtäviin. Vedenalainen etsintä on koulutettujen sukeltajien toimintaa.

Sukeltajaliitto kouluttaa sekä Vapepa-sukeltajia että Vapepa-sukelluskouluttajia. Koulutetuilla Vapepa-sukeltajilla on valmiudet toimia viranomaisten ja muiden apua tarvitsevien apuna erilaisissa vedenalaisissa etsintätehtävissä. Vapepa-sukeltajat suorittavat ensisijaisesti kiireettömiä tehtäviä. Pirkanmaalla eri seurojen Vapepa -sukeltajat muodostavat yhden hälytysryhmän.

Vapepalla on lisäksi  valtakunnallinen erikoissukellusryhmä,  joka koostuu kokeneista tekniikkasukeltajista, joilla on koulutus ja valmiudet sukeltaa vaativissa olosuhteissa kuten luolissa, hylyissä ja syvissä kohteissa. Ryhmä pystyy avustamaan viranomaisia vedenalaisissa etsintä- ja pelastustehtävissä vaativissa olosuhteissa. Erikoissukellusryhmässä on reilut kymmenen jäsentä, ja tarvittaessa se kykenee aktivoimaan useita kymmeniä sukeltajia pelastustehtäviin. Harjoittelu viranomaisten kanssa antaa varmuutta tositilanteessa toimimiseen.

TaUrsussa Vapepa –toiminta kuuluu laitesukellusjaoksen alaisuuteen. Seurassamme on kymmenkunta Vapepa –koulutettua sukeltajaa, jonka lisäksi seuralaisia on mukana myös erikoissukellusryhmässä. 

 

Vapepa -yhdyshenkilöinä seurassamme toimivat Merja Elijoki ja Tapani Kallioniemi.