CMAS Gas Blender

CMAS Nitrox Gas Blender, CMAS Trimix Gas Blender

 

CMAS Gas Blender -kurssin tavoitteena on opettaa kurssilaiset laskemaan ja sekoittamaan sukelluskäyttöön tarkoitettuja kaasuseoksia noudattaen yleisesti hyväksyttyjä turvallisuuskäytäntöjä ja standardeja. Koulutuksessa kiinnitetään erityisesti huomiota korkeapaineisen hapen turvalliseen käsittelyyn. CMAS Gas Blender osaa valmistaa halutun happi- (ja helium) prosentin omaavan kaasuseoksen, analysoida sen ja tehdä oikeat merkinnät.

Koulutuksessa on kaksi vaihtoehtoa:

 • Suppeampi CMAS Nitrox Gas Blender (hapella rikastetut kaasuseokset)
 • Laajempi CMAS Trimix Gas Blender (hapella ja heliumilla rikastetut kaasuseokset)

CMAS Gas Blender -kurssin hyväksytysti läpäissyt henkilö

 • Omaa hyvät tiedot riskeistä, jotka liittyvät kaasujen käsittelyyn, hengityskaasujen sekoittamiseen ja niiden pulloihin täyttämiseen
 • Osaa laskea halutun hengityskaasun sekä ilman taulukoita että osaa käyttää tähän tarkoitukseen tehtyjä tietokoneohjelmia ja sekoitustaulukoita
 • Tuntee korkeapaineisen hapen käsittelyyn liittyvät riskit ja ymmärtää happipuhdistuksen merkitykseen
 • Tuntee terveydelle ja elämälle vaaralliset riskit, jotka liittyvät joko hengityskaasujen väärään täyttömenetelmään tai käsittelyyn
 • Osaa todeta happipuhtauden
 • Tuntee useimmiten käytetyt kaasunsekoitusmenetelmät
 • Osaa sekoittaa sukelluspulloon halutun hengityskaasuseoksen, huomioiden tarvittavat turvallisuuteen liittyvät käytännöt ja toimenpiteet
 • Osaa analysoida kaasun ja tehdä oikeat merkinnät pulloon ja täyttöpäiväkirjaan

CMAS Gas Blender -kurssin pääsyvaatimuksena on

 • 18 vuoden ikä
 • oppilaan tulee olla Nitrox-kurssin käynyt
 • oppilaalla tulee olla asianmukainen koulutus Trimixin käyttöön laitesukelluksessa, mikäli oppilas osallistuu CMAS Trimix Gas Blender -osaan
 • oppilaan tulee olla TAURSUn jäsen tai rinnakkaisjäsen

Kurssi(t) järjestetään sukeltajaliiton koulutusohjeen Gas Blender ja mukaisesti. Koulutusohjeesta löydät mm. kurssin tarkemman sisällön.

Kurssin sisältö ja myös hinta riippuu valitusta kurssin laajuudesta. Kurssimateriaali tilataan laskun maksaneille. Ilmoittautumalla kurssille Sukeltajaliiton kurssikalenterin kautta sitoudut kurssimaksun maksamiseen, ja saat käyttöösi kurssivalintasi mukaisen CMAS Gas Blender -materiaalin. Mikäli olet valittavasta laajuudesta vielä epävarma, kysy asiaa kurssin kouluttajalta. Kurssimaksu sisältää myös kortituksen kun kaikki kurssin osat on suoritettu hyväksytysti

 

Kurssin hinta:

                  CMAS Nitrox Gas Blender 160e

                  CMAS Trimix Gas Blender, myös CMAS Nitrox Gas Blender osuus 200e

 

Kurssin hinta ei sisällä pullontäyttöharjoituksissa tarvittavia kaasuja, jotka veloitetaan lisäksi seuran hinnaston mukaan. Hinta ei sisällä myöskään mahdollisia varaosia ja tarvikkeita, joita saatetaan tarvita käytännön harjoituksissa. Kurssimaksu tulee maksaa kurssin alkaessa

 

Kurssin aikataulu dd.mm.2023 n. klo 18-21 Maijala, dd.mm.2023 n.klo 18-21 Maijala ja dd.mm.2023 klo n.18:-22 Maijala  CMAS Nitrox Gas Blender, CMAS Trimix Gas Blender

 1. Kurssin aloitus, aikataulu ja muut käytännön asiat, johdanto, Dyykki (n.3h)
 2. Teoria kertaus, Käytännön harjoituksia (n.3h)
 3. Käytännön harjoitukset (n.4h)

Mikäli kouluttaja katsoo tarpeelliseksi voidaan lisäopetusta järjestää joko etäyhteydellä tai lähiopetuksena

Kurssin suorittaminen edellyttää kaikkien osien hyväksyttyä suoritusta: käytännön harjoituksissa läsnäolo on pakollinen, itseopiskelu Dyykissä, suoritettu kurssimaksu ja hyväksytysti läpäisty teoriakoe (75% vastauksista oikein). Mikäli kouluttaja joutuu järjestämään lisäharjoituksia jollekin oppilaalle voidaan tästä periä lisämaksu.

Huhtikuussa alkavan kurssin vastuukouluttajana toimii Riku Kumpu. Kurssi järjestetään mikäli kurssille ilmoittautuu kaksi (2) oppilasta.

 

Ilmoittautumiset dd.mm.2023 mennessä