Laitesukelluksen syventävä jatkokurssi

Laitesukelluksen syventävällä jatkokurssi antaa laajan näkemyksen sukelluksen eri osa-alueista ja niiden harrastamiseen vaadittavista käytännön taidoista. Kurssin käytyään oppilas ymmärtää erikoiskurssien tärkeyden ja tietää, mitä etua jatko- ja erikoiskurssien suorittamisesta on. Kurssin jälkeen sinulla on valmiudet tehdä etappisukelluksia 30-40 metrin syvyysalueella pienimmällä mahdollisella riskitasolla. Kurssilla tutustutaan myös sukellusjohtamisen perusteisiin. CMAS*** sukeltaja voi myös toimia koulutusavustajana CMAS-kouluttajan valvonnassa.

Sukeltajaliiton koulutusohjelman mukainen laitesukelluksen syventävä jatkokurssi täyttää kansainvälisesti CMAS P3 -koulutusstandardin vaatimukset (CMAS Three Star Diver).

Kurssin sisältö

Kurssi koostuu teorialuennoista ja käytännön harjoituksista altaalla, maalla ja avovedessä. CMAS*** oppilaan tulee kyetä näyttämään CMAS* ja ** kurssin mallisuoritukset. Kurssiin kuuluu neljä pakollista avovesisukellusta, joiden aiheina ovat ainakin pelastusharjoitus, sukellusryhmän johtajana toimiminen, suunnistus ja etappisukellus. Kurssi antaa valmiudet toimia sukellusjohtajana ja avustaa koulutuksessa.

Kurssin hinta

Laitesukelluksen syventävän jatkokurssin hinta 240€ suoritetaan ennen avovesiharjoituksia. Mikäli kurssin osallistujat päättävät järjestää avovesiharjoituksia leirimuotoisena, tästä voi tulla lisäkustannuksia osallistujille

Kurssin pääsyvaatimukset

 • Tampereen Urheilusukeltajat ry:n ja Sukeltajaliitton jäsenyys.
 • Voimassa oleva CMAS** P2 tai vastaavan tasoinen muun koulutusjärjestelmän kortti.
 • CMAS Rescue Diver -kortti (sukellusturvallisuuskurssi) tai vastaavan tasoinen muun sukelluskoulusjärjestelmän kortti.
 • Voimassa oleva ensiapupätevyys ja voimassa oleva hapenantopätevyys
 • Vähintään 60 kirjattua sukellusta, jotka on suoritettu vaihtelevissa olosuhteissa, mm.
  • sukelluksia 20-30 m syvyysalueella
  • yösukelluksia
  • jääsukelluksia
  • sukelluksia virtaavassa vedessä
  • ym.
 • 18-vuoden ikä
 • Terveysselvityslomake tai lääkärintodistus

Seuraava P3-kurssi järjestetään kysynnän mukaan, mahdollisesti syksyllä 2021. Voit kuitenkin ilmoittaa kiinnostuksestasi jo nyt tällä kaavakkeella!