Laitesukelluksen syventävä jatkokurssi

Laitesukelluksen syventävällä jatkokurssi antaa laajan näkemyksen sukelluksen eri osa-alueista ja niiden harrastamiseen vaadittavista käytännön taidoista. Kurssin käytyään oppilas ymmärtää erikoiskurssien tärkeyden ja tietää, mitä etua jatko- ja erikoiskurssien suorittamisesta on. Kurssin jälkeen sinulla on valmiudet tehdä syväsukelluksia 35-40 metrin syvyysalueella, mikä antaa hyvät mahdollisuudet seuran merireissuille osallistumiseen. Kurssi antaa hyvän pohjan kouluttajakoulutukseen pyrittäessä. 

Sukeltajaliiton koulutusohjelman mukainen laitesukelluksen syventävä jatkokurssi täyttää kansainvälisesti sekä CMAS P3 -koulutusstandardin että NAUI Master Scuba Diver -koulutusstandardin vaatimukset.

Kurssin sisältö

Kurssi koostuu teorialuennoista ja käytännön harjoituksista sekä maalla että avovedessä. Laitesukelluksen syventävän jatkokurssin aihealueita ovat:

 • Sukellusvanhimman toiminta
 • Laitesukelluksen perustaidot
 • Pari- ja ryhmätyöskentely vedessä
 • Fysiikka
 • Fysiologia
 • Dekompressioteoria
 • Vapaavalintaiset aiheet (vähintään kaksi teemaa), joilla syvennetään osaamista oppilaiden valitsemien teemojen osalta.

Kurssin hinta

Laitesukelluksen syventävän jatkokurssin hinta on 220 €. Kurssimateriaalina käytetään Timo Vikmanin "Sukellus" -kirjaa (7. painos). Kirja ei kuulu kurssin hintaan.

Kurssin pääsyvaatimukset

 • Tampereen Urheilusukeltajat ry:n ja Sukeltajaliitton jäsenyys.
 • Voimassa oleva NAUI Advanced Scuba Diver, CMAS* P2 tai vastaavan tasoinen muun koulutusjärjestelmän kortti.
 • Scuba Rescue Diver -kortti (sukellusturvallisuuskurssi)
 • Voimassa oleva ensiapupätevyys
 • Vähintään 60 sukellusta, joista
  • 20 sukellusta 20-30 m syvyysalueella
  • 3 yösukellusta
  • kokonaisuutena monipuolinen ja vaihteleva kokemus
 • 18-vuoden ikä
 • Terveysselvityslomake tai lääkärintodistus

Seuraavan Laitesukelluksen jatkokurssi alkaa talvella 2017. Lisätietoja kurssista sekä ilmoittautumiset Rikulle.