Laitesukelluksen jatkokurssi

Laitesukelluksen jatkokurssilla opetellaan lisää laitesukeltamisen tietoja ja taitoja. Jatkokurssin jälkeen osaat huolehtia sukellusparistasi paremmin sekä tiedät miten tehdään turvallinen suoranoususukellus 20–30 m syvyyteen myös suomalaisissa olosuhteissa. Lisäksi kurssilla käydään läpi esimerkiksi sukellustekniikkaa (nosteenhallinta ja potkutekniikka), pelastamista ja pelastautumista, suunnistusta ja yösukeltamista.

Sukeltajaliiton koulutusohjelman mukainen laitesukelluksen jatkokurssi täyttää kansainvälisesti  CMAS Two Star Diver -koulutusstandardin ja on tasoltaan peruskoulutuslinjan keskitason kurssi. Kurssin läpäisseet saavat CMAS Two Star Diver -kortin (P2).

Tarkemmat tiedot sisällöstä löydät Sukeltajaliiton CMAS Two Star Diver -kurssin järjestämisohjeesta.

Kurssin sisältö

Laitesukelluksen jatkokurssilla perehdytään sukellustekniikan ja -tiedon syventämiseen, sukelluksen suunnitteluun sekä sukellusturvallisuuteen. Laitesukelluksen jatkokurssi antaa sen hyväksytysti suorittaneelle henkilölle valmiudet enintään 30 metrin syvyysalueella sukeltamiseen.

Kurssi koostuu:

- teoriaosuudesta lähiopetuksena, sekä itseopiskeluna Sukeltajaliiton e-oppimisympäristö Dyykissä

- allasharjoituskerroista, jotka voidaan järjestää myös hyvissä olosuhteissa avovedessä

- vähintään neljästä avovesiharjoituksesta, joiden tavoitteet oppilaiden tulee saavuttaa kurssin aikana.

Kurssi etenee annetun ohjelman mukaisesti. Oppilaalta edellytetään myös itseopiskelua ja omatoimista harjoittelua kouluttajien ja/tai muiden kurssin ryhmään kuuluvien kanssa. Kurssi tulee saattaa loppuun 12 kk kuluessa sen alkamisesta. Kortituksen minimivaatimus on vähintään 20 kirjattua sukellusta kurssin päättyessä.

Kurssin hinta

Laitesukelluksen jatkokurssin hinta on 240 € + leirikulut. Kurssin sisältö edellyttää avovesisukelluksia Tampereen alueen ulkopuolella korkeintaan yhden viikonlopun ajan. Mikäli lisäsukelluksia joudutaan järjestämään oppilaasta johtuvista syistä, näistä aiheutuvat kustannukset ml. matkakulut velotetaan oppilaalta.

Kurssin pääsyvaatimukset

  • Tampereen Urheilusukeltajat ry:n ja Sukeltajaliitton jäsenyys.
  • Voimassa oleva CMAS One Star Diver-  tai vastaavan tasoinen muun koulutusjärjestelmän kortti.
  • Ikä vähintään 15 vuotta, alle 18-vuotiailta huoltajan kirjallinen suostumus
  • Terveysselvityslomake tai lääkärintodistus.

Laitesukelluksen jatkokurssilla oppilaalla tulee olla omat sukelluslaitteet käytettävissä kaikkia harjoituksia varten.

Seuraava laitesukelluksen jatkokurssi alkaa todennäköisesti keväällä 2022. Kurssin vastuukouluttaja päätetään myöhemmin

Ilmoittautuminen seuraavalle laitesukelluksen jatkokurssille

 

Kurssi alkaa todennäköisesti keväällä 2022. Kurssin vastuukouluttaja nimetään myöhemmin

Ilmoittautuminen oheisella lomakkeella.

Teoriamuotoisen koulutuksen pitopaikka on pääsääntöisesti seuran täyttöasema Maijala Hyllilänkadulla , kaikki allasharjoitukset pidetään Tampereen Uintikeskuksessa. Sinun tulee olla Tampereen Urheilusukeltajien jäsen tai rinnakkaisjäsen kurssin alkaessa.

*
*
*
*

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.