Laitesukelluksen jatkokurssi

Laitesukelluksen jatkokurssilla opetellaan lisää laitesukeltamisen tietoja ja taitoja. Jatkokurssin jälkeen osaat huolehtia sukellusparistasi paremmin sekä tiedät miten tehdään turvallinen suoranoususukellus 20–30 m syvyyteen suomalaisissa olosuhteissa. Lisäksi kurssilla käydään läpi esimerkiksi sukellustekniikkaa (nosteenhallinta ja potkutekniikka), pelastamista ja pelastautumista, suunnistusta ja yösukeltamista.

Sukeltajaliiton koulutusohjelman mukainen laitesukelluksen jatkokurssi täyttää kansainvälisesti sekä CMAS P2 -koulutusstandardin että NAUI Advanced Scuba Diver -koulutusstandardin vaatimukset. Kurssin läpäisseet saavat CMAS P2-kortin.

Kurssin sisältö

Laitesukelluksen jatkokurssilla perehdytään sukellustekniikan ja -tiedon syventämiseen, sukelluksen suunnitteluun sekä sukellusturvallisuuteen. Laitesukelluksen jatkokurssi antaa sen hyväksytysti suorittaneelle henkilölle valmiudet 15 - 30 metrin syvyysalueella sukeltamiseen.

Kurssi koostuu kahdeksasta teorialuennosta, teoriakokeesta, neljästä allasharjoituskerrasta sekä kuudesta avovesiharjoituksesta, joista kahden aihepiiri on vapaavalintainen. 

Kurssin hinta

Laitesukelluksen jatkokurssin hinta on 220 €.Kurssimateriaalina käytetään "Laitesukelluksen jatkokurssi" -kirjaa ja lisälukemisena Vikmanin "Sukellus" -kirjaa (7. painos). Ilmoita jos sinulla on "Laitesukelluksen jatkokurssi"-kirja on entuudestaan.

Kurssin pääsyvaatimukset

  • Tampereen Urheilusukeltajat ry:n ja Sukeltajaliitton jäsenyys.
  • Voimassa oleva NAUI Scuba Diver, CMAS* P1 tai vastaavan tasoinen muun koulutusjärjestelmän kortti.
  • Alle 18-vuotiailta huoltajan kirjallinen suostumus
  • Terveysselvityslomake tai lääkärintodistus.

Laitesukelluksen jatkokurssi alkaa 7.4.2017, vastuukouluttajana toimii J-P Tanner