Ensiapukoulutus (DAN) Ilmoittautumislomake alaosassa

Seuran järjestämä ensiapukoulutus perustuu Divers Alert Network Europen (DAN Europe) koulutusohjelmaan. DAN ensiapukoulutus on erityisesti sukeltajille suunnattu ensiapukoulutuspaketti, jossa on huomioitu ensiaputilanteet sukeltajan näkökulmasta. Ensiapukoulutus muodostuu erillisistä kurssimoduuleista. Kurssipaketin voi jokainen miettiä omia tarpeitaan vastaavaksi.

Kurssit sisältävät teoriaopetusta, runsaasti käytännön taitoharjoituksia ja jokainen yksittäinen kurssi lisäksi kirjallisen teoriakokeen.

Kurssin hyväksytysti suorittanut saa suorittamastaan kurssista kurssitodistuksen ja ensiapukortin. DAN ensiapukorttien voimassaoloaika on kaksi vuotta. Suoritetun kurssin ensiaputiedot ja -taidot voi päivittää osallistumalla päivityskurssille. Päivityskurssin hyväksytysti suorittanut saa uuden ensiapukortin.

Ensiaputietämys on jokaiselle sukeltajalle hyvä - jopa välttämätön taito.

Hätäensiapukurssi pidetään 22.3.2018 Poliisimuseon koulutustilassa klo 17 alkaen. KURSSI ON TÄYNNÄ. Lisätietoja ensiapukursseista: koulutusvastaava Jyrki Lähde tai vastuukouluttaja Marko Kauppinen.
Keväälle 2018 ei järjestetä seuran toimesta muita kursseja, syksyllä järjestetään vain kysynnän mukaan, keväällä 2019 pyritään pitämään myös hapenantokurssi.