Kuivapukukurssi

Kuivapukukurssi antaa perusteet oman kuivapuvun hankkimiselle sekä perehdyttää sukeltajan kuivapuvulla sukeltamisen yleisperiaatteisiin ja antaa hänelle perusvalmiudet yleisimpien kuivapuvulla sukeltamisen riskien ennaltaehkäisyyn. 

Kurssin sisältö

Kurssilla tutustutaan erilaisiin kuiva- ja aluspukuihin sekä pukujen ominaisuuksiin ja opitaan puvun valitsemiseen ja huoltoon liittyviä asioita. Teoriaosuuden jälkeen kurssissa on tauko, jonka aikana oppilaat ehtivät hankkia oman kuivapuvun.

Kurssiin kuuluu vähintään kaksi allasharjoituskertaa, joilla opetellaan kuivapukusukeltamisen erityispiirteitä sekä opetellaan toimimaan kuivapuvun kanssa mahdollisesti syntyvissä ongelmatilanteissa. Mikäli kuivapukukurssi tähtää kortitukseen, vaaditaan lisäksi kolme avovesisukellusta. 

Kurssin hinta

Kuivapukukurssi maksaa 85 €. Jos oppilas haluaa kurssista Dry Suit Diver -kortin, on kurssin hinta 125 €.

Kurssin pääsyvaatimukset

  • Tampereen Urheilusukeltajat ry:n ja Sukeltajaliitton jäsenyys
  • Voimassa oleva CMAS* P1 tai vastaavan tasoinen muun koulutusjärjestelmän kortti
  • Alle 18-vuotiailta huoltajan kirjallinen suostumus
  • Terveysselvitysomake tai lääkärintodistus

Seuraava kuivapukukurssii pidetään keväällä 2020