CMAS sukeltajakortin uusiminen

1.1.2006 jälkeen myönnetyt CMAS:n snorkkeli- ja laitesukelluskortit ovat voimassa toistaiseksi. Ennen 1.1.2006 myönnetyt CMAS P2- ja P3 -kortit ovat voimassa kortin myöntämisvuoden viimeisestä päivästä eteenpäin viisi vuotta. Kortin päiväyksen vanhetessa se voidaan uusia toistaiseksi voimassa olevaksi.

Kortin uusimiseksi TaUrsun koulutusvastaava lähettää Sukeltajaliiton toimistoon esityksen uusittavasta kortista. Jotta kortti voidaan uusia, sinun tulee olla TaUrsun jäsen. Jos et ole jäsen ei liitto voi uusia korttia. Sukellusturvallisuustekijöiden vuoksi kortin uusimiseen liittyy myös muita edellytyksiä:

    •  Asiakirja, josta selviää, että uusittava kortti on ollut olemassa
    • Joko terveysselvityslomakkeella tai voimassa olevalla lääkärintodistuksella kartoitettu laitesukelluskelpoisuus
    • Ajan tasalla oleva sukelluspäiväkirja, joka osoittaa, että kortin hakija on pitänyt säännöllisesti yllä sukellustaitojaan
    • Tiedot ja taidot, jotka vastaavat uusimishetkellä voimassa olevia kyseisen korttitason kurssin läpäisyvaatimuksia   

Mikäli edellämainitut ehdot eivät täyty, koulutusvastaava voi edellyttää hakijalta lisäopintoja ennen uuden kortin myöntämistä. Hakijalle voidaan myös myöntää aikaisempaa alemman luokan kortti, mikäli hänen tietonsa, taitonsa tai sukelluskokemuksensa eivät enää vastaa hänen aiempaa luokitustaan.

Kortin uusimisesta peritään kortitusmaksu 40 €.
 

Kortin uusimiseksi ota yhteys koulutusvastaava Jyrki Lähde.

 

1.1.2021 on kulunut 10 vuotta siitä kun viimeiset voimassaolopäivämäärällä varustetut kortit ovat vanhentuneet. Näitä kortteja ei enää uusita seuran toimesta, mutta harrastuksen uudelleen aloittavat ovat tervetulleita laitesukelluksen peruskurssille.