Nitroksisukeltamisen perusteet

Nitroksisukeltamisessa käytetään normaalin paineilman sijasta tavallista enemmän happea sisältävää kaasuseosta. Nitroksi mahdollistaa matalilla sukelluksilla sukellusaikojen turvallisen pidentämisen. Kurssin hyväksytysti suoritettuaan oppilas saa CMAS Enriched Air Nitrox -kortin, joka hyväksytään kaikissa sukelluskeskuksissa ympäri maailmaa.

Kurssin sisältö

Nitroksisukeltamisen peruskurssilla opiskellaan 22 - 40 prosenttisen nitroksiseosten käyttöä urheilusukeltamisessa. Kurssiin kuuluu kaksi teoriaopetuskertaa ja teoriakoe. Kurssi ei sisällä pakollisia allas- tai avovesisukelluksia, mutta oppilaille annetaan mahdollisuus sukeltaa hapella rikastetulla ilmalla kurssin yhteydessä 1-2 kertaa. Kurssilla noudatetaan Sukeltajaliiton järjestämisohjetta

Kurssin hinta

Nitroksisukeltamisen peruskurssin hinta on 120 €. Mikäli oppilas osallistuu myös Tampereen urheilusukeltajat ry:n järjestämälle Laitesukelluksen jatkokurssille (CMAS Two Star Diver) kevään 2021 toteutukselle, oppilas voi sukeltaa jatkokurssin sukellukset nitroxilla ja saa 20e alennuksen nitroksisukeltamisen peruskurssin hinnasta. Hinta on tällöin 100e. Lisätietoa Jatkokurssista. Kurssin hinta sisältää yhden nitroksitäytön (EAN28-36) oppilaan omiin pulloihin

 

Kurssin pääsyvaatimukset

  • Tampereen Urheilusukeltajat ry:n ja Sukeltajaliitton jäsenyys
  • Voimassa oleva CMAS* P1 tai vastaavan tasoinen muun koulutusjärjestelmän kortti
  • Alle 18-vuotiailta huoltajan kirjallinen suostumus
  • Terveysselvityslomake tai lääkärintodistus

Mikäli oppilas haluaa sukeltaa kurssin yhteydessä hapella rikastetulla ilmalla, tulee oppilaalla olla käytössään tarvittavat välineet. Tavalliset laitesukellusvälineet riittävät käytettäessä alle 40% happea sisältäviä hengityskaasuja

Kurssin ohjelma

Combokurssin ohjelma

tai

Pelkän nitrox-kurssin ohjelma:

13.1. klo 1800 -2100 Maijala. Aloitus. E-ympäristö, esittely, kurssin sisältö ja toteutus

27.1. klo 1800 -2100 Maijala. Kertaus, teoriakoe ja harjoitukset

Teoriaosuus pääasiassa itseopiskeluna Dyykissä. Mikäli viranomaisten covid-19 -ohjeistus estää lähitapaamiset siirrytään Teamsiin ja harjoitukset tehdään yhdellä tapaamiskerralla Maijalassa pienryhmässä. Mikäli haluat kerrata laitesukelluksen jatkokurssin asioita mm. dekompressioon ja taulukoihin liittyen ryhmässä, voit osallistua Taursun kevään 2021 jatkokurssin aikataulun mukaan tähän liittyvään teoriaopetukseen ilman lisäkustannuksia ja tehdä teoriakokeen ko. kurssiaikataulun mukaisesti.

Pelkkä nitroksisukeltamisen perusteet ei sisällä allas- tai avovesisukelluksia. Oppilailla on kuitenkin mahdollisuus sukeltaa nitroksilla 1-2 sukellusta.

Kurssin aikataulu on alustava, ja siihen voi tulla muutoksia

 

2021 Nitrox-kurssin vastuukouluttaja on Kati Aaltonen.

 

*
*
*
*

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.