Nitroksisukeltamisen perusteet

Nitroksisukeltamisessa käytetään normaalin paineilman sijasta tavallista enemmän happea sisältävää kaasuseosta. Nitroksi mahdollistaa matalilla sukelluksilla sukellusaikojen turvallisen pidentämisen. Kurssin hyväksytysti suoritettuaan oppilas saa CMAS Enriched Air Nitrox -kortin, joka hyväksytään kaikissa sukelluskeskuksissa ympäri maailmaa.

Kurssin sisältö

Nitroksisukeltamisen peruskurssilla opiskellaan 22 - 40 prosenttisen nitroksiseosten käyttöä urheilusukeltamisessa. Kurssiin kuuluu kaksi teoriaopetuskertaa ja teoriakoe. Kurssi ei sisällä pakollisia allas- tai avovesisukelluksia, mutta oppilaille annetaan mahdollisuus sukeltaa hapella rikastetulla ilmalla kurssin yhteydessä 1-2 kertaa. Kurssilla noudatetaan Sukeltajaliiton järjestämisohjetta

Kurssin hinta

Nitroksisukeltamisen peruskurssin hinta on 120 €. Mikäli oppilas osallistuu myös Tampereen urheilusukeltajat ry:n järjestämälle Laitesukelluksen jatkokurssille (CMAS Two Star Diver) samana vuonna ja ilmoittautuu molemmille kursseille samanaikaisesti, oppilas voi sukeltaa jatkokurssin sukellukset nitroxilla ja saa 20e alennuksen nitroksisukeltamisen peruskurssin hinnasta. Hinta on tällöin 100e. Lisätietoa Jatkokurssista. Kurssin hinta sisältää yhden nitroksitäytön (EAN28-36) oppilaan omiin pulloihin

 

Kurssin pääsyvaatimukset

  • Tampereen Urheilusukeltajat ry:n ja Sukeltajaliitton jäsenyys
  • Voimassa oleva CMAS* P1 tai vastaavan tasoinen muun koulutusjärjestelmän kortti
  • Alle 18-vuotiailta huoltajan kirjallinen suostumus
  • Terveysselvityslomake tai lääkärintodistus

Mikäli oppilas haluaa sukeltaa kurssin yhteydessä hapella rikastetulla ilmalla, tulee oppilaalla olla käytössään tarvittavat välineet. Tavalliset laitesukellusvälineet riittävät käytettäessä alle 40% happea sisältäviä hengityskaasuja

Kurssin ohjelma

Kurssin ohjelma päätetään myöhemmin. Kurssi sisältää lähiopetusta ja käytännön harjoitteita seuran täyttöpaikalla Maijalassa noin kahden arki-illan verran, ja lisäksi itseopiskelua sähköisessä oppimisympäristössä

 

Seuraava kurssi järjestetään, kun alustavia ilmoittautumisia on vähintään neljä. Kurssi voidaan järjestää talvella ilman sukelluksia. Seuraava combokurssi on mahdollinen keväällä 2022. Kurssin vastuukouluttaja päätetään myöhemmin.

 

*
*
*
*

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.