Sukeltajaliitto

Sukeltajaliitto ry on suomalaisten sukellusseurojen kattojärjestö. Sukeltajaliiton strategia "Sukeltaja keskipistessä" ohjaa Liiton toimintaa. Sukeltajaliiton toiminta-ajatuksena on koota sukeltajat yhteen edistämän sukellusharrastuksen mahdollisuuksia ja toimimaan aktiivisesti vedenalaisen ympäristön puolesta.

Sukeltajaliittoon kuuluvia seuroja on noin 170, ja niissä on yhteensä noin 10 000 jäsentä. Sukeltajaliitto on kaikkien sukelluksen harrastajien etujärjestö, joten Liiton toimintaan ja sen jäsenseuroihin ovat tervetulleita kaikki sukeltajat koulutustaustasta ja -järjestöstä riippumatta. Sukeltajaliiton oma koulutusjärjestelmä pohjautuu Liiton  kansainvälisten yhteistyökumppaneiden CMAS:n ja AIDA:n standardeihin ja Liiton alaisten seurojen järjestämät koulutukset johtavat näiden järjestelmien kortituksiin.

PADI, NAUI, SSI, ACUC ja CMAS ovat tehneet järjestöjen välillä kansainvälisiä sopimuksia koulutusjärjestelmien luokitusten keskinäisestä rinnastettavuudesta. Niiden mukaan sukeltajakortin vaihtaminen suoraan toisen koulutusjärjestelmän sukeltajakorttiin ei ole mahdollista. Se ei myöskään ole tarpeen, koska tietyntyyppistä koulutustasoa edellyttävälle sukellukselle tai kurssille osallistumiseen kelpuutetaan aina myös toisen kansainvälisesti tunnustetun koulutusjärjestelmän vastaava koulutus. Toisen järjestön sukeltajaluokituksen haluavan henkilön on osallistuttava seuraavan tason kurssille saadakseen uuden luokituksen.